Privacy verklaring

Intents Events hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met (persoons)gegevens. Intents Events verwerkt en beveiligt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die wet- en regelgeving daaraan stelt. In deze privacyovereenkomst en privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of namens Intents Events.

Download privacy verklaring >>

Algemene voorwaarden
Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het evenement, gaat u akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden van Intents Events. Download algemene voorwaarden >>

Terms and conditions
By buying a ticket or visiting the event you agree with the household regulations and terms and conditions of Intents Events. Download here >>